Акафiст до Господа нашого Iсуса Христа


Кондак 1

Найславнiший Воєводо i Господи, пекла Переможцю! Визволений од вiчної смерти, творiння Твоє і слуга Твiй, пiсню похвальну я спiваю Тобi. А Ти, що маєш безмiрне милосердя, визволи вiд усякої бiди мене, що взиваю: Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Iкос 1

Ангелiв Творче i Господи небесних сил, просвiти розум мiй i вiдкрий уста мої на похвалу пречистого iмені Твого, як глухому i нiмому вiдкрив Ти колись слух i уста, i вiн промовив, взиваючи таке:

Iсусе Пречудний, ангелiв дивування;

Iсусе Пресильний, прародителiв спасiння;

Iсусе Пресолодкий, патрiярхiв величання;

Iсусе Преславний, царів змiцнення;

Iсусе Прелюбий, пророкувань справдження;

Iсусе Предивний, мученикiв крiпосте;

Iсусе Претихий, ченцiв радосте;

Iсусе Премилостивий, пастирiв вiдрадо;

Iсусе Премилосердний, посникiв стримання;

Iсусе Найлюбiший, преподобних радосте;

Iсусе Пречесний, чистото дiвуючих;

Iсусе Предвiчний, грiшникiв спасiння.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 2

Побачивши вдовицю, що гiрко плакала за сином померлим, Ти змилосердився, Господи, і воскресив його; отже, змилуйся й надi мною грiшним, Чоловiколюбче, i змертвiлу в грiхах душу мою вiдживи, щоб спiвав я Тобi: Алилуя!

Iкос 2

Бажаючи зрозумiти неосяжну премудрiсть, Филип промовив до Тебе, Господи: «Покажи менi Отця»,– а Ти йому вiдповiв: «Бувши отакий довгий час зi Мною, ти не впiзнав, що Отець у Менi, а Я в Отцi». Тому, Неосяжний, я зо страхом взиваю до Тебе:

Iсусе, Боже Предвiчний;

Iсусе, Царю Пресильний;

Iсусе, Владико Довготерпеливий;

Iсусе, Спасе Премилостивий;

Iсусе, Охоронителю мiй Предобрий;

Iсусе, знiми беззаконства мої;

Iсусе, прости злочинства мої;

Iсусе, вибач неправди мої;

Iсусе, надiє моя, не покинь мене;

Iсусе, помоче моя, не вiджени мене;

Iсусе, Творче мiй, не забуди мене;

Iсусе, Пастирю мiй, не погуби мене.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 3

Силою з неба, Iсусе, надiлив Ти апостолiв, що в Єрусалимi пробували; надiли ж i мене, вбогого на добрі дiла, теплотою Духа Твого Святого, i сподоби мене з любов’ю спiвати Тобi: Алилуя!

Iкос 3

Маючи багатство милосердя, Ти, Iсусе, покликав до Себе митарiв i грiшникiв i невiруючих; зглянься й на мене грiшного нинi, подiбного до них, i, як дорогоцiнне миро, прийми вiд мене оцей спiв:

Iсусе, Сило Непереможна;

Iсусе, Милосте Безмежна;

Iсусе, Красо Пресвiтла;

Iсусе, Любове Несказанна;

Iсусе, Сину Бога Живого;

Iсусе, помилуй мене грiшного;

Iсусе, почуй мене, в беззаконні зачатого;

Iсусе, очисти мене, у грiхах народженого;

Iсусе, навчи мене нiкчемного;

Iсусе, освiти мене темного;

Iсусе, очисти мене скверного;

Iсусе, напути мене блудного.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 4

Апостол Твiй Петро, маючи на душi бурю хитливих помислiв, потопав; побачивши ж Тебе, що тiло маєш i по водi ходиш, визнав Тебе як Бога Істинного i, руку спасенну одержавши, промовив: Алилуя!

Iкос 4

Слiпець, як почув, що Ти проходиш повз нього дорогою, виголосив: «Iсусе, Сину Давидiв, помилуй мене». А Ти, покликавши його, вiдкрив йому очi. Просвiти ж ласкою Твоєю духовнi очi серця i менi, що взиваю до Тебе:

Iсусе, ангелiв Сотворителю;

Iсусе, людей Визволителю;

Iсусе, злих духiв Нищителю;

Iсусе, всього творiння Прикрасителю;

Iсусе, душi моєї Утiшителю;

Iсусе, розуму мого Просвiтителю;

Iсусе, серця мого радосте;

Iсусе, тiла мого здоров’я;

Iсусе, Спасе мiй, спаси мене;

Iсусе, Світе мій, просвiти мене;

Iсусе, вiд усяких мук звiльни мене;

Iсусе, спаси мене негiдного.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 5

Як у давнину викупив Ти нас Божественною Кров’ю Твоєю, Iсусе, вiд прокляття законного, так тепер iз тенет, що ними диявол захопив нас через пристрастi тiлеснi та блуднi пiдступи й лиху байдужість, визволи, щоб ми спiвали Тобi: Алилуя!

Iкос 5

Побачивши у постатi людини Того, що рукою Своєю створив чоловiка, i визнавши Його за Владику, дiти єврейськi постарались галузками вшанувати Його, спiваючи: «Осанна». А ми пiснi Тобi приносимо, виголошуючи:

Iсусе, Боже Істинний;

Iсусе, Сину Давидiв;

Iсусе, Царю Преславний;

Iсусе, Агнцю Непорочний;

Iсусе, Пастирю Предивний;

Iсусе, охоронителю в дитинствi моїм;

Iсусе, опiкуне в юностi моїй;

Iсусе, похвало в старостi моїй;

Iсусе, надiє в смерті моїй;

Iсусе, життя пiсля смерти моєї;

Iсусе, утiхо моя на судi Твоїм;

Iсусе, бажання моє, не осором мене тодi.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 6

Виповнюючи слова і пророцтва богонатхненних проповiдникiв, явився Ти на землi, Iсусе, i, бувши Неосяжним, з людьми пожив i грiхи нашi на Себе прийняв. Отим-то ми, ранами Твоїми зцiлившись, навчилися спiвати Тобi: Алилуя!

Iкос 6

Засяяло свiтовi всьому Свiтло Істини Твоєї, Iсусе, i зникла омана диявольська, iдоли бо, Спасе наш, не встоявши перед Твоєю силою, попадали. А ми, спасiння одержавши, виголошуємо Тобi:

Iсусе, Iстино, що улещення вiдганяє;

Iсусе, Свiтло вiд усiх свiтлостей яснiше;

Iсусе, Царю, Переможцю всякої сили;

Iсусе, Боже завжди Милостивий;

Iсусе, Хлiбе Життя, насити мене голодного;

Iсусе, джерело розуму, напiй мене спраглого;

Iсусе, одежо весiльна, одягни мене тлiнного;

Iсусе, покрово радiсна, покрий мене негiдного;

Iсусе, Ти подаєш прохачам, дай менi плач за грiхи мої;

Iсусе, Ти придбання тих, що шукають, знайди душу мою;

Iсусе, Ти вiдчиняєш тим, що стукають, вiдчини серце моє окаянне;

Iсусе, Визволителю грiшних, очисти беззаконня мої.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 7

Бажаючи споконвiчну виявити таємницю, Ти, як вiвця, на смерть ведений був, Iсусе, i, як ягня перед стриженням, був мовчазний, i, як Бог, iз мертвих воскрес Ти, i в славi на небеса вознiсся Ти, i нас iз Собою пiдняв, що спiваємо Тобi: Алилуя!

Iкос 7

Дивний витвiр показав Творець, коли прийшов мiж нас: Вiн безсiменно вiд Дiви втiлився, iз гробу, печатi не порушивши, воскрес i до апостолiв крiзь зачиненi дверi з тiлом увiйшов. Отим-то дивуючись, виголошуємо:

Iсусе, Слово Невимовне;

Iсусе, Слово Неосяжне;

Iсусе, Сило Недосяжна;

Iсусе, Мудросте Недослiджена;

Iсусе, Божество Незбагненне;

Iсусе, Державо Безмiрна;

Iсусе, Царство Непереможне;

Iсусе, Володарство Безкрає;

Iсусе, Крiпосте Наймiцнiша;

Iсусе, Владо Вiчна;

Iсусе, Творче мiй, ущедри мене;

Iсусе, Спасе мiй, спаси мене.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 8

Бачачи Бога, що чудесно став чоловiком, ухилiмось вiд марного свiту i розум на божественнi речi повернiмо, бо задля цього й зiйшов на землю Бог, щоб пiднести на небо нас, що спiваємо Йому: Алилуя!

Iкос 8

Увесь був на землi i неба зовсiм не покидав Неосяжний, коли з волi Своєї задля нас постраждав, i смертю Своєю нашу смерть умертвив, i воскресiнням життя дарував нам, що співаємо:

Iсусе, насолодо сердечна;

Iсусе, крiпосте тiлесна;

Iсусе, свiтлосте душевна;

Iсусе, розуме гострий;

Iсусе, утiхо для сумлiння;

Iсусе, надiє певна;

Iсусе, пам’яте вiдвiчна;

Iсусе, похвало висока;

Iсусе, славо моя щонайвища;

Iсусе, бажання моє, не вiдкинь мене;

Iсусе, Пастирю мiй, знайди мене;

Iсусе, Спасе мiй, спаси мене.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 9

Всi ангели на небесах безперестанку прославляють пресвяте iм’я Твоє, Iсусе, «Свят, Свят, Свят» виголошуючи. А ми, грiшнi, на землi устами недостойними виголошуємо: Алилуя!

Iкос 9

Красномовцiв говiрливих бачимо перед Тобою, Iсусе, як риб безголосих, бо неспроможнi вони пояснити, як Ти є водночас i Бог незмiнний, i чоловiк довершений. А ми, цiй таємницi дивуючись, з вiрою взиваємо:

Ісусе, Боже Предвiчний;

Iсусе, Царю над царями;

Iсусе, Володарю над володарями;

Iсусе, Суддє живих i мертвих;

Iсусе, надiє безнадiйних;

Iсусе, утiхо плачучих;

Iсусе, славо вбогих;

Iсусе, не осуди мене за вчинки мої;

Iсусе, очисти мене з милости Твоєї;

Iсусе, вiджени вiд мене безнадійність;

Iсусе, просвiти мої помисли сердечнi;

Iсусе, дай мені пам’ять смертну.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 10

Зволивши спасти свiт, Ти, Схід зi Сходу, як прийшов до темного заходу, до нашої природи, знизився аж до смерти. Тим-то й прославилось iм’я Твоє понад будь-яке iм’я, та вiд усiх поколiнь на небi й на землi ти чуєш: Алилуя!

Iкос 10

Царю Предвiчний, Утiшителю, Христе Істинний, очисти нас вiд усякої скверни, як очистив Ти десять прокажених, i зцiли нас, як зцiлив душу грошолюба Закхея-митаря, щоб ми побожно славили Тебе, взиваючи:

Iсусе, скарбнице нетлiнна;

Iсусе, багатство незлiченне;

Iсусе, поживо постiйна;

Iсусе, напою невичерпний;

Iсусе, вбогих одежо;

Iсусе, вдовиць заступнику;

Iсусе, сирiт обороно;

Iсусе, трудiвникiв допомого;

Iсусе, перехожих наставнику;

Iсусе, плаваючих керманичу;

Iсусе, бурею захоплених пристановище;

Iсусе, Боже, пiдiйми мене впалого.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 11

Пiсню вiд усього серця приношу Тобi я недостойний i, як хананеянка, взиваю: «Iсусе, помилуй мене!». Не дочку бо маю, а тiло, пристрастями розбещене й лютiстю розпалене, подай же зцілення менi, що взиваю: Алилуя!

Iкос 11

Павло, що ранiш гонив Тебе, Свiтича, який подає свiтло всiм у пiтьмi несвiдомости, досвiдчився сили голосу божественної просвiти i розум свiй прояснив. Так i мої темнi очi душевнi просвiти, бо взиваю до Тебе:

Iсусе, Царю мiй Премогутній;

Iсусе, Боже мiй Пресильний;

Iсусе, Господи мiй Пребезсмертний;

Iсусе, Сотворителю мiй Преславний;

Iсусе, Навчителю мiй Предобрий;

Iсусе, Пастирю мiй Прещедрий;

Iсусе, Владико мій Премилостивий;

Iсусе, Спасе мiй Премилосердний;

Iсусе, просвiти мої почування, грiхами затьмаренi;

Iсусе, зцiли моє тiло, грiхами заструплене;

Iсусе, очисти мiй розум вiд помислів марних;

Iсусе, збережи серце моє вiд пожадань лукавих.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 12

Благодать подай менi, Iсусе, що всі борги прощаєш, i прийми мене покутника, як прийняв Ти Петра, що вiдрiкся вiд Тебе, та поклич мене зневіреного, як покликав колись Павла-гонителя, i почуй мене, що спiваю Тобi: Алилуя!

Iкос 12

Прославляючи пришестя Твоє на землю в постатi чоловiка, вихваляємо Тебе всi i вiруємо разом із Фомою, що ти є Господь i Бог, що перебуваєш з Отцем i маєш судити живих i мертвих. Отодi сподоби праворуч стати менi, що взиваю:

Iсусе, Царю Предвiчний, помилуй мене;

Iсусе, квiте запашний, пахощами наповни мене;

Iсусе, теплото премила, зiгрiй мене;

Iсусе, Храме Предвiчний, покрий мене;

Iсусе, одеже пресвiтла, прикраси мене;

Iсусе, перлина дорогоцiнна, осяй мене;

Iсусе, самоцвiте коштовний, просвiти мене;

Iсусе, Сонце Правди, освiти мене;

Iсусе, Свiтло Святе, осяй мене;

Iсусе, вiд недуг душевних i тiлесних урятуй мене;

Iсусе, з рук ворожих визволь мене;

Iсусе, вiд вогню невгасимого i мук вiчних спаси мене.

Iсусе, Сину Божий, помилуй мене.

Кондак 13

О Пресолодкий i Прещедрий Iсусе, прийми нинi вiд нас оце мале молiння, як прийняв Ти вiд удовицi двi лепти, i охорони наслiддя Твоє вiд ворогiв видимих i невидимих, вiд нападу чужинцiв, вiд недуги й голоду, вiд усякої скорботи i смертельної рани, i вiд вiчних мук урятуй нас, що спiваємо Тобi: Алилуя!

Кондак 13 читається тричi. Пiсля цього знову читається iкос 1 i кондак 1.

Молитва до Господа Iсуса Христа

Прещедрий i Премилосердний Господи, Спасителю наш, Ти просвiтив сяйвом Твоїм краї свiту i покликав нас до єднання в Церквi Твоїй Святiй, обiцяючи наслiддя нетлiнних i вiчних благ. Зглянься милостиво на мене, недостойного раба Твого, i не згадуй беззаконь моїх, але з безмiрної добросердечности Твоєї прости менi всi провини мої. Бо хоч переступаю я святу волю Твою, але не вiдходжу вiд Тебе, Бога i Спаса мого. Перед Тобою я грiшний, але й Тобi єдиному служу, в Тебе єдиного вiрую, до Тебе єдиного вдаюся, тiльки Твоїм слугою бути бажаю. Ти знаєш немiч мою й пiдступи, якими звiдусiль ворог оточує мене, i приваби та спокуси свiту, через якi без Тебе, як казав Ти, не маємо змоги нiчого творити. Сам, Господи, очисти мене i спаси мене. Сам просвiти мiй розум, щоб непохитно вiрував Тобi, єдиному Спасу i Визволителю нашому. Сам зворуши серце моє, щоб я любив Тебе, Бога i Творця мого. Сам направ стопи мої, щоб, не спотикаючись, ходив я при свiтлi заповiтiв Твоїх. Покажи на менi, Господи, велику милiсть Твою, щоб, догоджаючи Тобi за життя мого, я сподобився i в Царствi Небесному славити Тебе з Надвiчним Отцем i Пресвятим Духом на вiки вiчнi. Амiнь.